5. Beoordeling

Beoordeling

5 punten per rood vak 10 punten per oranje vak 15 punten per groen vak
     

Inhoud

De informatie is vaak verzonnen of niet goed overgenomen.

Er zijn geen bronnen te vinden.

Er zijn veel vragen open gelaten

De informatie klopt niet altijd of is niet altijd correct overgenomen.

Er zijn niet of nauwelijks informatiebronnen opgenomen in de presentatievorm.

Niet op alle vragen is antwoord gegeven.

De informatie is volledig en goed.

Er is duidelijk gebruik gemaakt van informatiebronnen.

Op alle vragen is antwoord gegeven.

     

Afbeeldingen

Er zijn maar 1 of 2 afbeeldingen gebruikt.

Of de afbeeldingen sluiten niet aan bij de informatie op die pagina, dia of wat je vertelde.

Er zijn enkele afbeeldingen gebruikt die wel aansluiten bij de informatie op de pagina, dia of wat je vertelde. Er zijn goede afbeeldingen gebruikt die prima aansluiten bij de informatie op de pagina, dia of wat je vertelde.

Er is zelfs gebruik gemaakt van een filmpje.

     

Spelling en taalgebruik

De spelling kan beter. Er zijn veel spelfouten gemaakt die je eigenlijk niet had mogen maken,

Op elke pagina of dia zijn 2 of meer fouten in de spelling of zinsopbouw.

Het taalgebruik is niet goed genoeg. Er zit op elke pagina of dia nog een spelfout en het taalgebruik is niet helemaal vloeiend.

De zinsopbouw klopt niet altijd.

De spelling, de zinsopbouw en het taalgebruik zijn goed.

Er komt een enkel spelfoutje voor die nog niet (voldoende) in de klas is behandeld.

     

Indeling

Bij de indeling is niet voldaan zoals omschreven bij de "Opdracht" en "Werkwijze". Bij de indeling is niet volledig voldaan zoals is omschreven bij de "Opdracht" en "Werkwijze". Bij de indeling is voldaan zoals is omschreven bij de "Opdracht" en "Werkwijze".
     

Interessant om naar te luisteren of om te bekijken.

Het gepresenteerde is saai en weinig leerzaam. Je presentatie was aardig, maar soms bleef je te lang in een onderwerp hangen.

Een andere keer kon je er beter iets meer informatie over geven.

Het gepresenteerde is interessant en leerzaam.

Ook wordt het boeiend verteld. Iedereen zat goed te luisteren.

     

Presentatie

Het geheel is niet compleet.` Het geheel is bijna compleet. Het geheel is compleet.


Eindresultaat

70 -81 82 - 114 115 - 138 139 - 186 187 - 210
Onvoldoende Matig Voldoende Goed Zeer goed
Je hebt een onvoldoende aandacht besteed aan het geheel. Je hebt matig gewerkt. Er valt meer kennis uit deze opdracht te halen. Het is voldoende. Het kan beter. Je kunt meer informatie doorgeven. Je hebt goed je best gedaan. Je kunt nog aan enkele punten werken. Je hebt een volledig opdracht gemaakt en eruit gehaald wat er in zit.
 

Voor een cijfer is het mogelijk om het puntenaantal te delen door 21. 

Wanneer er gebruik is gemaakt van eigen creativiteit die niet vermeld stonden op deze website mag je een halve punt bij je cijfer optellen. Zo kan je denken aan een folder, boekje, informatieposter enzovoort, maar ook breder. 
Lieveheersbeestje
Afbeelding van Myriams-Fotos via Pixabay